İçeriğe geç

Zorlaşan rekabet koşulları ve hızla değişen gündemleri yönetme noktasında şirketlerin kaynak kullanımları ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi sağlarken sürdürülebilirlik bakış açısını yakalamaları, kurumsal sürdürülebilirliği sağlamaları ve gelecek planlarında bütün bu unsurları da kapsayıcı şekilde stratejilerini belirleyebilmeleri adına bir yönetim sistemi gibi ele almaları artık zorunlu hale gelmiştir. Bu aynı zamanda farklı dinamikleri olan ancak birbiri içine geçmiş yönetim alanlarının aynı noktaya odaklanması ve bu noktaya varma yolundaki riskleri bertaraf etmek için de önemli bir anahtardır. Şirketler, işletmelerinin çevresel ayak izlerini anlamalı ve yatırımcılar, tüketiciler, medya, düzenleyici kurumlar ve daha farklı birçok paydaş tarafından oluşturulan piyasa baskısına yanıt vermelidir. Bunu yaparken de halihazırda uygulanmakta olan çeşitli yöntem ve uygulamalar ile entegre olabilecek düzenlemelerin olmaması, işletmelerin tüm bu zorlukları kendi başlarına karşılaması önünde bir engel olarak beliriyor. Bu noktada Vizyon Çevre olarak Yönetim kurulundan kazan dairesine, şirketin zirvesinden en alttaki faaliyetlere kadar sürdürülebilirlik, iklim etkileri, enerji yönetimi, çevresel ve sosyal konularda önde gelen etki ortağınız ve danışmanınız olmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik Eğitimleri

Sürdürülebilirlik konusunda yürütülen faaliyetlerin çalışanlar tarafından anlaşılması, sahiplenilmesi ve içselleştirilmesi önemlidir. Bu amaçla günün koşulları ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı formatlarda eğitimler ile sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sağlayacak ve kurum çalışanlarının sürdürülebilirlik konusuna uyumunu artıracak eğitimler tasarlıyoruz.

Raporlama

Sürdürülebilirlik konusunda kat edilen yol hem farklı kurumlara ilham kaynağı olma hem de şeffaf olarak paydaşlarla iletişiminin kurulması önemlidir. Vizyon Çevre olarak müşterilerimizin sürdürülebilirlik performansını ortaya koyma ve her seviyedeki paydaşlarına sürdürülebilirlik taahhüdünü gösteren raporlama ve iletişim yaklaşımları oluşturmalarına destek oluyoruz. Bu bağlamda müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda farklı konu başlıklarında raporlamalar hazırlıyoruz.