İçeriğe geç

Vizyon Çevre, yüksekte çalışma alanlarında çalışanlar için zorunlu olan yüksekte güvenli çalışma eğitimini, alanında uzman kadrosuyla ve güncel mevzuatlara uygun olarak vermektedir.

Eğitimlerimiz, temel ve ileri seviye olarak iki türde düzenlenmektedir. Temel seviye eğitim, yüksekte çalışmanın temel kavramlarını ve risklerini kapsarken, ileri seviye eğitim ise daha spesifik konulara odaklanmaktadır.

Eğitimlerimiz, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Teorik eğitimde, yüksekte çalışma ile ilgili tanımlar, yasal dayanaklar, riskler, korunma yöntemleri gibi konular işlenmektedir. Uygulamalı eğitimde ise, katılımcılara yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanların kullanımı ve doğru uygulamaları gösterilmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara, 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara yüksekte çalışma eğitimi sertifikası düzenlenmektedir.

Vizyon Çevre, yüksekte çalışma eğitiminde en iyi hizmeti sunmayı ve çalışanların güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Yasal Bilgiler

Yükseklik kavramı kişiden kişiye değişse de (çoğunlukla bel hizasını geçen yerler) yaralanma  ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır. Böylece bir kimsenin adımını  atarak çıkamayacağı yerler yüksek olarak kabul edilir. 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yüksekte  çalışanlara oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri  konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunludur. 

Yasal Dayanak : Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve  Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma  kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler  konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir. 

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Genel Bilgileri

Yüksekte Çalışma Eğitimi talebe göre temel ve ileri seviye olarak iki türde düzenlenmektedir. Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her  işyerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir. Eğitimlerimiz tecrübeli iş güvenliği  uzmanlarımız tarafından verilmektedir. 

Eğitimlere katılım zorunludur. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan  katılımcılara yüksekte çalışma eğitimi sertifikası düzenlenmektedir. Düzenlenen eğitimler  belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek  belgede, eğitime katılan kişinin adı ,soyadı, eğitimin konusu, süresi ,eğitimi verenin adı, soyadı ,görev  unvanı ,imzası ve eğitimin tarihi yer alır. 

Yüksekte Çalışma Eğitimi Konuları 

Yüksekte çalışma ile ilgili tanımlar 

Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanakları 

Düşme durdurma sistemleri 

Emniyet alma kuralları (ankrajlama) 

Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar 

Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı

Merdiven,iskele ve platfırmlarda güvenli çalıışma uygulamaları Sık kullanılan düğüm çeşitleri 

Askıda kalma şoku ve süresi 

Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri