İçeriğe geç

Bakış açılarımız ne kadar farklı olursa olsun bizler aynı dünyada yaşıyor, aynı topraktan besleniyor ve aynı havayı soluyoruz. İnsanlık olarak oluşturduğumuz atıklarımızın dünyamıza zararının minimuma indirilmesi yalnızca belirli bir kesimin alması gereken bir sorumluluktan olmaktan çıkıp, insanlık için zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda Ülkemiz 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlarak yürürlüğe giren ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ yayınlanmıştır. Bu kapsamda firmanızda temel yapacağımız çalışmalar;

 • Atıkların Miktar ve Sınıflarının Belirlenmesi,
 • Atıkların Tesis İçi Yeniden Kullanım İmkanlarının Değerlendirilmesi,
 • Atık Azaltım Çalışmalarının Yapılması,
 • Tesis İçi Ayrı Toplama Çalışmalarının Organize Edilmesi,
 • Uygun Atık Depo Sahalarının Tespiti,
 • Atıkların Uygun Olanlarının Tesis Dışında Bir Farklı Bir Üretim Tesisinde Ürün/Katkı Maddesi Olarak Kullanım Durumu ve Mali Getiri Değerlendirmesi İle İlgili Tesis Yöneticilerine Rapor Sunulması,
 • Atıklara Uygun Lisanslı Geri Dönüşüm/Geri Kazanım/Bertaraf Tesisleri Bulunması ve Anlaşmaların Sağlanması,
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması,
 • Atık Yönetim Sisteminin Çalışmasının Takibi

olarak özetlenebilir.

Atık Yönetim Hizmetleri

Atık yönetimi kapsamında firmaların ihtiyaç duyduğu temel hizmetler şunlardır:

 • Sıfır Atık Danışmanlığı
 • Sıfır Atık Belgesi Alınması
 • Sıfır atık belgesi, sıfır atık yönetim sistemini kuran, işleten ve bu çalışmayı belgelendirmek isteyen bina ve yerleşkeler ile mahalli idareler tarafından alınabilir. Sıfır atık belgesini vermek üzere, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yetkilendirilmiştir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Endüstriyel Atık Yönetim Planı kapsamında ihtiyacınız olan belgeler firmamızca alınmaktadır. Bu belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Deşarj İzin Belgesi
 • Atık Lisans Belgesi
 • Geri Kazanım Belgesi

Bu süreçlerin tamamlanmasıyla mevzuat anlamında yükümlülüklerinizin tamamlanmasının yanı sıra danışmanlık hizmetlerimiz ile birlikte firmanızın Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Politikası oluşturulacak/iyileştirilecektir. Ulusal ve Uluslararası Denetimlerde bu sistemler firmanızın prestijini önemli ölçüde arttıracaktır