İçeriğe geç

Su tüketiminizi ve mevcut su kaynaklarını ne kadar uyumlu kullanıyorsunuz?

Su ve yönetimi, sürdürülebilir kalkınma konusun da ki küresel çaplı tartışmaların merkezi haline gelmiş olup, gezegenimizde gittikçe artan su talebi, birçok alanda artan su kıtlığı ve su kalitesinin düşmesi, tartışmaların ana konularıdır.

Su ayakizi, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel su yönetiminin iyileştirilmesi ve su ile ilgili etkilerin daha iyi anlaşılması için temiz su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımını önemseyen bir çalışma olarak nitelendirilebilir.

Su ayakizi‘nde su miktarı ile sınırlı kalmamak üzere tüketilen suyun kalitesi de bir diğer önemli noktadır.

Bu kapsamda; su ayakizi, mavi su, yeşil su ve gri su olmak üzere 3 başlık altında değerlendirilir.

  • MAVİ SU : Yüzey ve yeraltı tatlı suları
  • YEŞİL SU : Yağmur suları
  • GRİ SU :  Kirletilen suları

Su Ayakizi’nizi Oluşturalım

Üretim, hizmet, tedarik zinciri, satış, ürün vb için doğrudan ve dolaylı su ayakizinizi oluşturup nasıl ve hangi faaliyetlerde azaltmanız gerektiğini belirleyerek gezegenimiz ve için bir adım ileri gidebilirsiniz.

ISO 14046 kapsamında kurumsal su ayakizinizi “gate to gate” yaklaşımı ile oluşturabilir. Ve hazırlanan ayak izi çalışması doğrulanarak belgelendirilebilir