İçeriğe geç

Vizyon Çevre OSGB: Acil Durum Planlarınızda Güvenilir Ortağınız

Acil durumlar, her zaman ve her yerde meydana gelebilir. Yangın, doğal afet, patlama, terör saldırısı gibi acil durumlarda, çalışanların ve işverenin hazırlıklı olması büyük önem taşır. Bu nedenle, işyerlerinde acil durum planı hazırlamak ve düzenli olarak tatbikat yapmak zorunludur.

Vizyon Çevre OSGB, işyerleriniz için ihtiyaç duyduğunuz acil durum planını hazırlar ve tatbikatlarınızı gerçekleştirir. Uzman kadromuz ve deneyimli ekibimizle, işyerinizin tehlike sınıfına göre en uygun acil durum planını hazırlar ve tatbikatlarınızı profesyonel bir şekilde gerçekleştiririz.

Acil durum planımız, aşağıdaki aşamaları kapsar:

  • Acil durumların tespit edilmesi
  • Acil durumun oluşmasını önlemek ve sınırlandırmak için tedbirlerin alınması
  • Acil durum sırasında uygulanması gereken müdahale yöntemlerinin belirlenmesi
  • Tahliye yöntemlerinin tespit edilmesi
  • Acil durumlar için sorumluluk verilecek kişilerin belirlenmesi
  • Planının dokümantasyonu
  • Tamamlanan acil durum planına göre tatbikat yapılması
  • Acil durum planının güncellenmesi
  • Personelin planla ilgili bilgilendirilmesi ve eğitilmesi

Acil durum planımız, işyerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanır ve güncellenir. Böylece, acil durumlarda işyerinizin ve çalışanlarınızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamanıza yardımcı oluruz.

Vizyon Çevre OSGB ile acil durum planlarınızda güvenilir ortağınız olun!

Acil Durum Planı 

6331 sayılı Kanun kapsamına giren tüm işyerleri de İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında  Yönetmeliğe göre acil durum planı hazırlamakla yükümlüdür. Acil durum planı risk  değerlendirmesinin bir çıktısıdır. Risk değerlendirmesiyle muhtemel tehlike ve riskler tespit  edildikten sonra kontrol önlemleri belirlenir. 

Hayat gündelik seyrinde devam ederken meydana gelebilecek olan yangın, doğal afet,  kimyasal veya basınçlı kapların patlama olasılıkları, terör saldırıları ve sabotaj gibi durumlarda  iş yerindeki personellerin alması gereken birtakım tedbir zincirleri bulunmaktadır. 

Bu tedbir zincirinde hangi konuların yer aldığı, tedbirlerin anlatılması, planlanması ve gerekli  görülen tatbikatlarının yapılması “acil durum eylem planı ” olarak adlandırılmaktadır. Meydana gelebilecek olan bu tür olumsuz durumlarda son derece trajik olaylar meydana  gelebilmektedir. Acil eylem planlaması sayesinde her sektördeki firmalarda yaşanabilecek  olan risklere karşı iş yerindeki tüm bireyler hazır tutulur. 

İş yerindeki kişilerin hazır tutulması için planlama, iş bölümü ve gerçek tatbikatlar bu  planlamanın içerisinde yer almaktadır. 

Acil Durum Planı Hazırlama Aşamaları Nelerdir? 

Acil durum planlarının gerekli durumlarda başarılı sonuç verebilmesi için belirli bir hazırlık  aşamasının takip edilmiş olması gerekir. İşletmelerin kapsamlı bir plan hazırlayabilmeleri için  takip etmeleri gereken acil durum planı hazırlama aşamaları şu şekilde sıralanır: 

• Acil durumların tespit edilmesi 

• Acil durumun oluşmasını önlemek ve sınırlandırmak için tedbirlerin alınması • Acil durum sırasında uygulanması gereken müdahale yöntemlerinin belirlenmesi • Tahliye yöntemlerinin tespit edilmesi 

• Acil durumlar için sorumluluk verilecek kişilerin belirlenmesi 

• Planının dokümantasyonu 

• Tamamlanan acil durum planına göre tatbikat yapılması 

• Acil durum planının güncellenmesi 

• Personelin planla ilgili bilgilendirilmesi ve eğitilmesi 

Acil durum planı aşamaları, eksiksiz olarak takip edilmelidir. Aksi durumda tehlike anında  nasıl davranması gerektiğini bilmeyen çalışanlar ve işveren duruma müdahale için geç  kalabilir. Acil durum planları ekiplerin kolaylıkla ulaşabileceği şekilde muhafaza edilmelidir.  Plana bağlı kalarak hazırlanan kroki ise işletme içerisinde görülebilecek alanlarda asılı  bulundurulmalıdır.

Acil Durum Planının İçeriği 

Acil durum planının içeriği ve düzeni, ait olduğu tesise göre değişiklik gösterecektir. Ancak,  acil durum planlarının hemen hepsinde yer alacak genel prosedürler vardır. Tahliye, yangınla  mücadele, arama kurtarma, ilk yardım gibi. Acil durum planı hazırlanırken, genel prosedürler  tesis ve tehlikelerin türü, çalışan sayısı gibi faktörler dikkate alınarak eldeki duruma  uyarlanmalıdır. Bununla beraber tesis türüne bakılmaksızın, acil eylem planı en azından  aşağıdaki temel bilgi kategorilerini içermelidir: 

▪ Hedefler 

▪ Yönetim yetkisi ve sorumluluk 

▪ Planın dağıtımı 

▪ Acil Durum Ekipmanları ve Malzemeleri 

▪ Verilerin / Bilgilerin Konumu 

▪ Tehlikelerin Değerlendirilmesi 

▪ Genel Prosedürler 

▪ Bildirim Prosedürleri 

▪ Tahliye Prosedürleri 

▪ Sınırlandırma Prosedürleri 

▪ Özel Prosedürler (örn. Yangın, patlama, sel, zehirli gaz salınımı) 

▪ Ekipman Kapatma (shutdown) 

▪ Normal işlemeye dönüş 

▪ Eğitim 

▪ Belgeleme 

▪ Bilgilendirme Ekleri 

Tatbikat 

Günlük hayatımızda tatbikatlar hem yönetmelikler gereği hem de yaşam güvenliğimizi  sürdürmek amacı ile yapılmalıdır. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik‘te tatbikat  yapılması zorunluluğu aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

Tatbikat 

MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip  edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak  üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler  yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda  yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. 

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre  acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.