İçeriğe geç

12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler. Bakanlıkça belirlenen puanlama kriterleri kapsamında platin belge almak isteyenlerin danışmanlık hizmetini almaları zorunludur.

Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesi

Danışmanlık Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler

  • Atık Azaltımı ve Önlemeye Yönelik çalışmalar
  • Yeniden Kullanıma Yönelik Çalışmalar
  • İsrafının Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar
  • Tedarik ve Lojistik Çalışmaları
  • Bilinçlendirme ve Farkındalığın Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar

Sıfır Atık Danışmanlığı kapsamında, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme kavramları ile ilgili projelerde de yetkin kadromuzla danışmanlık hizmeti vermekteyiz